Õppetöö 22. ja 23. veebruaril

Seose EV100 mitmete üritustega on 22. ja 23. veebruaril muusikakooli tunnid 30.min.   alljärgnevate algusaegadega:

TAVALINE                  22. 02.                                             23.02.  

13.05                            13.25                                                 13.05 IV solf.

14.00                           14.00 IV solf.                                   13.40 III solf./IV muusikalugu

15.05                           14.35 IB/IIB solf.                            14.15 VIA solf.

15.55                           15.10 IA/IIIA solf.                           14.50 V solf.

16.40                          15.45 VII/IIA solf.                           15.25

17.25                           16.20 VIB/VIA solf.                         16.00

18.15                           16.55 VI muusikalugu                   16.35