Posts by Ailen Soe

Õppetöö 22. ja 23. veebruaril

Seose EV100 mitmete üritustega on 22. ja 23. veebruaril muusikakooli tunnid 30.min.   alljärgnevate algusaegadega:

TAVALINE                  22. 02.                                             23.02.  

13.05                            13.25                                                 13.05 IV solf.

14.00                           14.00 IV solf.                                   13.40 III solf./IV muusikalugu

15.05                           14.35 IB/IIB solf.                            14.15 VIA solf.

15.55                           15.10 IA/IIIA solf.                           14.50 V solf.

16.40                          15.45 VII/IIA solf.                           15.25

17.25                           16.20 VIB/VIA solf.                         16.00

18.15                           16.55 VI muusikalugu                   16.35

 

 

ÕPPEMAKS 2017/18. õ.a.

Õppemaksu suurus on 25€ kuu. Õppemaksu kohta laekub arve igakuiselt lapsevanema meilile. Soovitav on ettemakseid mitte teha.

Muusikakooli vabaklass

Nõo Muusikakoolis töötab juba 2007. aastast vabaklass, mis pakub õppekavavälist vabaharidust olenemata õppija vanusest, muusikalistest eelteadmistest, võimetest. Õppida saab pilliliike vastavalt nende õpetajate olemasolule ja õpetajaga kokkuleppele.  Koolist pille ei laenutata. Õppimine on tunnitasuline, mis kuni gümnaasiumiealistele noortele on 10€ ja täiskasvanutele 15€ õppetund. Tasutakse ettemaksuna kuu alguses vastavalt tundide ja nädalate arvule.