Õppetöö korralduse info

Seoses ülevabariigiliselt koolivaheaegade muutustega on Nõo Muusikakool käesolevast õppeaastast üle läinud kahele hindamisperioodile. Tunnistusi antakse õpilastele sügissemestri lõpus detsembris ja kevadsemestri lõpus juunis.

ÕPPEMAKS 2017/18. õ.a.

Õppemaksu suurus on 25€ kuu. Õppemaksu kohta laekub arve igakuiselt lapsevanema meilile. Soovitav on ettemakseid mitte teha.

Uus tiibklaver

Käesoleva aasta pilliprojekti “Igal lapsel oma pill” toetusel ostis Nõo Muusikakool uue tiibklaveri K. KAWAI. Pilli ilusat kõla saab kuulda saalikontsertidel.

21919180_1158761970935228_798794963_n21905556_1158761804268578_932745832_n

Muusikakooli 45. lend

DSC_0917
Esireas lõpetajad. Vasakult: Laura Maria Meltsas (klaveri eriala), Saskia Täpsi (viiuli eriala), Mihkel Marten Rüütli (klaveri eriala)
Tagareas õpetajad. Vasakult: Triinu Tamm-Raudver, Hanna Kõrvel, Karmen Roos, Imbi-Maie Jakapi, direktor Ailen Soe

Muusikakooli vabaklass

Nõo Muusikakoolis töötab juba 2007. aastast vabaklass, mis pakub õppekavavälist vabaharidust olenemata õppija vanusest, muusikalistest eelteadmistest, võimetest. Õppida saab pilliliike vastavalt nende õpetajate olemasolule ja õpetajaga kokkuleppele.  Koolist pille ei laenutata. Õppimine on tunnitasuline, mis kuni gümnaasiumiealistele noortele on 10€ ja täiskasvanutele 15€ õppetund. Tasutakse ettemaksuna kuu alguses vastavalt tundide ja nädalate arvule.