Sisseastujale

Nõuded sisseastujale:

1. laulda vabal valikul laulust üks salm

2. vaikides oma laulu rütmi koputamine

3. üksikute helide järgilaulmine la-silbil (õpetaja mängib klaveril helikõrguse ette)

4. lühikeste rütmiharjutuste järgikoputamine

5. lühikeste meloodiakatkendite järgilaulmine la-silbil

6. klaveril korraga mängitud 1,2 või 3 heli eristamine kuulmise järgi (kuulata, mitu heli korraga kõlab).