Sisseastujale

SISSEASTUMISINFO 2018

Ettevalmistuskursused sisseastumiskatseteks 

N 24. mail ja N 31. mail kell 18.30 – tutvumine sisseastumiskatsete nõuetega ja muusikakoolis õpitavate pillidega (kokku 45 minutit). Kursuse sisu on mõlemal korral sama, erineda võivad tutvustatavad pillid.

Eelregistreerimine e-mailil nmuusika@nvv.ee või tel 53495886. Kursuse tasu on vastavalt Nõo Muusikakooli vabaklassi tunnitasule 10 eurot.

Sisseastumiskatsed N 7. juunil kell 14.00 ja 17.30.

 

Nõuded sisseastujale:

1. laulda vabal valikul laulust üks salm

2. vaikides oma laulu rütmi koputamine

3. üksikute helide järgilaulmine la-silbil (õpetaja mängib klaveril helikõrguse ette)

4. lühikeste rütmiharjutuste järgikoputamine

5. lühikeste meloodiakatkendite järgilaulmine la-silbil

6. klaveril korraga mängitud 1,2 või 3 heli eristamine kuulmise järgi (kuulata, mitu heli korraga kõlab).